European Building Summit 2023

Vídeo EBS Day: BIM i el seu impacte en l’administració pública

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) va organitzar el passat 20 de novembre un nou European BIM Summit Day amb l’objectiu de presentar una aproximació estratègica dels impactes de l’entorn BIM present i futur en una administració pública.

Es va analitzar el tipus de projectes que es duen a terme en una administració gran o petita, la utilització de la Informació de Base provinent de plataformes SIG-Sistemes d’Informació Geogràfiques, la importància de determinar els requisits BIM per a concursos i per operar internament, i l’impacte de BIM en cada servei. La preocupació per fixar què directives, lleis i documents fan necessari i obligatori la implantació d’Entorns BIM en els processos d’una administració pública, identificant els recursos humans actius idonis.