Celestí Ventura

President del Col.legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona

Arquitecte tècnic i PDG per EADA. És fill de la Vila de Gràcia i viu a Barcelona. Es va formar com a cap d’obra a Construccions Catalanes. Va encapçalar durant 35 anys la promotora i constructora METRO-3, primer a la direcció tècnica i després a la direcció general. Des del 2014 dirigeix la promotora UNIQ Residential.

Linkedin