STRATEGIC COMMITTEE

Participating institutions

Strategic Committee formed by representatives of all actors in the construction sector, as well as representatives of civil society.

Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona

Bim Academy

buildingSMART Spanish Chapter

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Institut Català del Sòl

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

Secretaria general Dep. Territori i Sostenibilitat (Comissió Interdepartamental per a la implantació del BIM a l’Administració de la Generalitat de Catalunya)

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA

Àrea Metropolitana de Barcelona

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

Associació de Promotors de Catalunya

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

Gremi Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació

PMI Barcelona Chapter

Associació Catalana Facility Management

SmartCatalonia

Roca Sanitario SA

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

Confederación Nacional de la Construcción

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras

Ingeniería y Economía del Transporte

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España

The Chartered Institute of Architectural Technologists

India BIM Association