Tots els videos de l’EBS Summit 2018

8-9 March 2018

EBS18 Obertura de la IVa edició-Jordi Gosalves, Ana Rojo, Ferran Falcó

08 Mar 2018 09:00 am

EBS18 4th Edition Opening-Jordi Gosalves, Ana Rojo y Ferran Falcó from CAATEEB on Vimeo.

 


Registreu-vos a continuació i podreu accedir a tots els vídeos de la Bim Summit 2018 d’aquesta pàgina (versió anglesa dels vídeos)


BIM Promesa i repte. Patrick MacLeamy

08 Mar 2018 10:00 am

BIM Promise and Challenge. Patrick MacLeamy from CAATEEB on Vimeo.

 


BIM per a un manteniment intel·ligent d’edificis: un exemple de l’aeroport internacional d’Oslo​. Rolf Jerving

08 Mar 2018 10:10 am

BIM for an intelligent Building Maintenance – An example from Oslo International Airport​. Rolf Jerving from CAATEEB on Vimeo.

 


Industrialització. El BIM més rentable. José Cosculluela

08 Mar 2018 10:30 am

Industrialization. The most profitable BIM. José Cosculluela from CAATEEB on Vimeo.

 


La tecnologia és el futur de l’arquitectura. Però Technology is the future of Architecture, Però no et reemplaçarà. Elliot Crossley.

08 Mar 2018 11:10 am

Technology is the future of Architecture, But it won’t replace you. Elliot Crossley. from CAATEEB on Vimeo.

 


Estratègies per a tot el sector de la construcció en països de parla alemanya. Joaquín Díaz, Peter Kompolscheck, Birgitta Shock, Thomas Vandenberg

08 Mar 2018 11:20 am

Strategies for the Whole Building Sector in German Speaking Countries. Joaquín Díaz, Peter Kompolscheck, Birgitta Shock, Thoms V from CAATEEB on Vimeo.

 


Enginyeria MEP i BIM per a una fontaneria funcional. Elisenda Serrano

08 Mar 2018 01:20 pm

MEP Engineering and BIM for Functional Plumbing. Elisenda Serrano from CAATEEB on Vimeo.

 


La importància de la col·laboració en projectes BIM. Gisela Santillana

08 Mar 2018 01:20 pm

The importance of collaboration in BIM projects. Gisela Santillana from CAATEEB on Vimeo.

 


Construcció – BIM 4 BAM, Els propers reptes del Building Assembly Modelling. Shuguang Wang, Tom Hardiman, Sandra Llorente

08 Mar 2018 03:10 pm

Building – BIM 4 BAM, THE NEXT CHALLENGES FOR BUILDING ASSEMBY MODELLING. Shuguang Wang, Tom Hardiman, Sandra Llorente from CAATEEB on Vimeo.

 


Assolir millors resultats a través de la digitalització dels actius d’infraestructura. Dejan Papic

08 Mar 2018 04:20 pm

Achieving Better Outcomes through the Digitalisation of Infrastructure Assets. Dejan Papic from CAATEEB on Vimeo.

 


Disseny, Plan, Ogun i Construcció. Ben Morris

08 Mar 2018 05:00 pm

Design, Plan, Ogun and Construct. Ben Morris from CAATEEB on Vimeo.

 


Infraestructures – BIM4INFRASTRUCTURES Valors per a la planificació, construcció i gestió de projectes. Ilka May, Teodoro Álvarez, Augusto

08 Mar 2018 05:10 pm

Infrastructure – BIM4INFRASTRUCTURES Values for planning, constructing and managing projects. Ilka May, Teodoro Álvarez, Augusto from CAATEEB on Vimeo.

 


Operacions & Manteniment – BIM4O&M, FM i Contractes Smart per a béns immobles eficients. Rasso Steinman, Jack C.P. Cheng, Fabián Cal

08 Mar 2018 06:20 pm

Operation & Maintenance – BIM4O&M, FM and Smart contracts for efficient Real Estate. Rasso Steinman, Jack C.P. Cheng, Fabián Cal from CAATEEB on Vimeo.

 


BIM Future – Digital Built. Ana Carrera Bueno, Miguel Chica Ramos, Chiara Rizzarda

09 Mar 2018 09:00 am

BIM Future – Digital Built. Ana Carrera Bueno, Miguel Chica Ramos, Chiara Rizzarda from CAATEEB on Vimeo.

 


El paper del BIM en la Transformació Digital del sector AEC. David Vauthrin, K. Pramod Reddy

09 Mar 2018 09:50 am

The place of BIM in the Digital Transformation of AEC sector. David Vauthrin, K. Pramod Reddy from CAATEEB on Vimeo.

 


L’impacte del BIM en el sector manufacturer. Ignasi Pérez Arnal

09 Mar 2018 10:40 am

The BIM Impact in Manufacturing Sector. Ignasi Pérez Arnal from CAATEEB on Vimeo.

 


Observatori es.BIM per a licitacions públiques. Cristina Palmero Martín

09 Mar 2018 11:20 am

es.BIM Observatory for Public Tenders. Cristina Palmero Martín from CAATEEB on Vimeo.

 


Robòtica, Realitat Virutal i Producció Offsite. Sam Allwinkle, Paul Sweeny

09 Mar 2018 11:30 am

Robotics , Virtual reality and Offsite Manufacture. Sam Allwinkle, Paul Sweeny from CAATEEB on Vimeo.

 


Introducció del ponent destacat. Sergio Muñoz

09 Mar 2018 12:20 pm

BIM2018-DIA2-BLOQUE2-EXTRACTO18 (ENG) Sergio Muñoz from CAATEEB on Vimeo.

 


Revisió del futur de la industria de la construcció: BIM, BAM, BOOM. Patrick MacLeamy

09 Mar 2018 12:30 pm

Revision of the future construction industry: BIM, BAM, BOOM. Patrick MacLeamy from CAATEEB on Vimeo.

 


Observatori UE BIM Observatory i Conclusions de l’EBS18. Ignasi Pérez Arnal

09 Mar 2018 12:50 pm

EU BIM Observatory and EBS18 Conclusions. Ignasi Pérez Arnal from CAATEEB on Vimeo.

 


Presentació dels premis EBS2018. Sergio Muñoz

09 Mar 2018 01:40 pm

Presentation of EBS2018 Awards. Sergio Muñoz from CAATEEB on Vimeo.

 


Clausura de la cimera. Eugenio Quintieri, Jordi Gosalves

09 Mar 2018 14:00 pm

Summit Closing. Eugenio Quintieri, Jordi Gosalves from CAATEEB on Vimeo.

Complete your name and email to read the content.
I agree with the Terms & Conditions