Josep Farré i Canal

Cap de la Divisió d' Edificació a Infraestructures.cat

Josep Farré i Canal

Cap de la Divisió d' Edificació a Infraestructures.cat

Biography

Arquitecte Tècnic i Enginyer de l’Edificació.

Cap de la Divisió d’Edificació a Infraestructures.cat.

Des de l’any 2013 dirigueix i promou la implantació del BIM a Infraestructures.cat.

Membre de la Comissió Construïm el Futur en el Grup de Treball de Processos, amb el suport de l’IteC.

Membre del Comitè Estratègic EBS.

Membre de la Comissió Interdepartamental per a la implantació d’una metodologia de treball virtual en tres dimensions Building Information Modelling (BIM) a l’obra publica promogudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

All sessions by Josep Farré i Canal