Keynote Speaker – Generant i explotant els Bessons Digitals (Digital Twins)

12/04/2019
12 abr. 2019
9:30 am
Axa Auditorium

Keynote Speaker – Generant i explotant els Bessons Digitals (Digital Twins)

Les infraestructures verticals i horitzontals suposen grans actius que necessiten pressupostos considerables per dissenyar-los, construir-los i operar o mantenir-los. Les reduccions de costos al llarg del seu cicle de vida poden generar estalvis significatius per a totes les parts involucrades. Aquestes reduccions es poden obtenir directament a través de millores de productivitat o indirectament a través de millores de seguretat i control de qualitat. Crear i mantenir un registre electrònic actualitzat d’aquests actius en forma de Bessons Digitals enriquits pot ajudar a generar tals millores.

S’està realitzant una nova investigació a la Universitat de Cambridge sobre mètodes econòmics per generar una geometria de la infraestructura orientada a objectes, detectar i mapejar defectes visibles en el BIM resultant, extreure mesuraments espacials de defectes automàticament i modelar dades de sensors i sensoritzar. Els resultats d’aquests mètodes s’exploten encara millor a través de la seva aplicació en els processos anomenats Disseny
per a Fabricació i Assemblatge ( DfMA ), en la inspecció mòbil basada en la realitat mixta i en la protecció proactiva d’actius contra danys accidentals. Els mètodes de virtualització poden produir un registre digital fiable de la infraestructura i permetre als propietaris protegir, monitoritzar i mantenir de manera fiable les condicions dels seus actius.