Keynote speaker – Evolució i reptes futurs per a la interoperabilitat de la IFC

12/04/2019
12 abr. 2019
9:10 am
Axa Auditorium

Keynote speaker – Evolució i reptes futurs per a la interoperabilitat de la IFC

En aquesta sessió, l’audiència tindrà la possibilitat d’aprendre sobre la creació i el desenvolupament de protocols de la IFC pel seu propi fundador, el Sr. Thomas Liebich. Un tema crític en l’ús de BIM és la possibilitat d’intercanviar informació i poder utilitzar fàcilment el que s’ha intercanviat. Això fa que “Interoperabilitat” sigui un factor clau per al procés BIM.

“L’Open BIM Standard IFC ha sigut desenvolupat i millorat contínuament durant aquests últims 20 anys i, s’ha convertit en el format obert interoperacional més utilitzat en les operacions amb presencia del BIM. Aquest, recull l’amplia majoria de l’intercanvi d’informació durant el cicle vital d’un projecte. La presentació ressaltarà els avenços més notables en l’evolució, assentarà les perspectives pel futur pròxim, tot incloent l’IFC per infraestructures, i conclourà amb els reptes imminents derivats d’un paradigma tecnològic canviant enfocat als treballs basats en núvols de dades.”