Cas d’estudi: openBIM a la rehabilitació

11/04/2019
11 abr. 2019
1:00 pm
Axa Auditorium

Cas d’estudi: openBIM a la rehabilitació

Les sessions de casos d’estudi són presentacions de diferents projectes europeus, planificats, executats i mantinguts amb processos BIM i eines BIM. Alguns dels actors fonamentals del BIM estaran presentant projectes de major interès.

Miklós Szövényi-Lux