Sergio Muñoz

Enginyer de Telecomunicacions, Consultor BIM a BIM+Partners, Secretari buildingSMART Spain

CEO i cofundador de la start-up Laurentia Technologies, i cofundador de socis de bim +, on desenvolupen serveis de consultoria BIM.

Sergio ha liderat el procés d’implementació de BIM a Espanya a través de buildingSMART Spain i col·laborant amb diferents organitzacions públiques.

Ha escrit una gran quantitat d’articles sobre la metodologia BIM, i va participar de forma activa en diversos grups de treball i en el comitè de normalització UNE-CT41-SC13, del qual és president en l’actualitat.

És coautor de diferents guies sobre BIM, com la Guia BIM per a Propietaris i Gestors d’Actius, o les Guies desenvolupades pel Consell de l’Arquitectura Tècnica o el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques.

A més, participa com a docent a Masters sobre BIM.

Linkedin