Organització

Los cimientos de la EBS

Els nostres organitzadors

La European BIM Summit és un congrés internacional de carpacter anual sobre Building Information Modelling (BIM) que se celebra a Barcelona, organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona (CAATEEB), BIM Academy y BuildingSMART Spanish Chapter, amb l’objectiu comú de divulgació de les bones pràctiques en l’ús de BIM, així com la posada en comú de metodologies BIM i l’alineament internacional.

CAATEEB
Col·legi d'Aparelladors, Arquitects Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Una organització que aglutina més de 8.000 professionals de l’edificació, experts en totes les fases del cicle que comprèn des de la planificació fins a l’execució de les obres, el manteniment posterior i la rehabilitació; sempre aportant valor en les fases de planificació, projecte i execució, control de qualitat i control econòmic del procés d’edificació.

BIM Academy
WITS Institute

Una organització que sorgeix de la necessitat de transformar els perfils professionals que intervenen en el Sector de la Construcció per a fer-lo sostenible i industrialitzar-ho. Aquesta necessitat va impulsar a WITS Institute a crear la divisió BIM, la missió de la qual és ajudar a difondre i implantar aquest procés a través de programes formatius, divulgatius i esdeveniments experiencials.

BuildingSMART Spanish Chapter
Part of BuildingSMART International

Una associació sense ànim de lucre, que forma part de BuildingSMART International, i el principal objectiu és fomentar l’eficàcia en el sector de la construcció a través de la interoperabilitat basada en l’ús d’estàndards oberts sobre BIM (Building Information Modeling) per assolir nous nivells en reducció de costos i temps d’execució i augment de la qualitat.

Junts, les tres estan treballant actualment per millorar la formació i el coneixement en aquest camp, tant presencialment com online (amb AreaBS), de tot tipus de professionals i experts, que a nivell nacional representen prop de 55.000 associats. La transcendència que aquest nou model transversal d’organitzar el procés de l’edificació està comportant per al sector tant a Europa com a la resta del món, juntament amb la necessitat que en el nostre entorn s’adoptin les bones pràctiques que ja s’apliquen en altres països, fan imprescindible convocar experts internacionals en la matèria perquè ens ajudin a reflexionar sobre el canvi que comportarà per al sector i els professionals. Amb un model actual desgastat, és essencial identificar les oportunitats i, molt especialment, les millores en eficiència i transparència.