Mohsen Far

Architect and BIM Consultor in SIMBIM ® Solutions

El Dr. Mohsen Shojaee Far és arquitecte i consultor BIM a SIMBIM® Solutions (GRAPHISOFT i dRofus Distributor, BLUEBEAM Gold Partner), on també treballa com a CEO. Té experiència en la preparació i implementació de plans de transformació digital i fluxos de treball en pràctiques relacionades amb la indústria de la construcció. També és investigador expert en els camps de la planificació i gestió urbana, l’economia urbana, la regeneració del sòl i la gestió dels processos de construcció, amb la seva afiliació al Centre de Política i Valoració del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Comitè de Certificació Professional de buildingSMART international. Gaudeix d’utilitzar Archicad des de la versió 6.5.

Linkedin