Juan Rubio

Enginyer químic i BIM manager

Actualment, dirigeix el departament de Gestió d’Actiu d’AQUATEC a Espanya, empresa del grup en SUEZ, la qual disposa d’un ampli ventall de serveis i productes al voltant del sector d’Aigua, Ciutat i Economia Circular.

Des del moment que va entrar al sector de l’Aigua, la seva carrera ha estat marcada per la tecnologia, la transformació digital, la gestió d’actius i els serveis basats en intel·ligència. En un inici, fa gairebé 10 anys, la seva feina es basava en auditar les dades disponibles al GIS de les xarxes d’abastament, per tal de detectar errors i incoherències. Actualment, lidera les solucions de topografia i digitalització GIS, els serveis de modelatge i consultoria BIM, els serveis d’inspecció amb drones aeris i submarins, així com els serveis de gestió avançada d’actius, sense deixar de banda el desenvolupament de nous productes i serveis en aquest àmbit.

Les empreses del sector de l’Aigua s’enfronten actualment a la transformació digital del negoci i les seves activitats. La sevaa activitat es basa en oferir solucions tecnològiques que els permeti, bàsicament, digitalitzar els seus actius en base GIS i BIM i oferir capes d’intel·ligència que millorin la presa de decisió, tot això mitjançant plataformes digitals. Els principals objectius que persegueixen mitjançant la digitalització és la millora del coneixement dels actius i de la presa de decisions, per tal d’optimitzar els costos del cicle de vida dels actius.

Linkedin