Avís legal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/ 1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades personals que ens heu facilitat són confidencials i formen part dels fitxers del COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (CAATEEB), amb la finalitat de mantenir la relació i rebre informació referent a les activitats que oferim i les novetats relacionades amb la celebració del BIM EUROPEAN SUMMIT, mitjançant correu electrònic o postal.

Els destinataris de les dades són els departaments o usuaris que per necessitat material hagin d’accedir a la informació, i en cap cas es cediran a tercers, excepte en els supòsits legalment establerts.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, personalment o per escrit, mitjançant la identificació amb el DNI, a COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA (CAATEEB) a l’adreça: C. Bon Pastor, 5 08021 Barcelona.