Oriol Martí

Director Oficina Tècnica. Responsable BIM. Empresa: Constructora Calaf

Oriol Martí

Director Oficina Tècnica. Responsable BIM. Empresa: Constructora Calaf

Biography

Director Oficina Tècnica. Responsable BIM. Empresa: Constructora Calaf – Grup Calaf. Enginyer de Camins Canals i Ports UPC. Redacció de projectes Enginyeria de l’Aigua,Obra Civil i Edificació. Revisió i anàlisi de projectes. Licitacions. Implantació BIM al Grup Calaf