María José Reche

Technical Consultant at Ogun.

María José Reche

Technical Consultant at Ogun.
facebook-icon

Biography

Technical Consultant at Ogun. Architecture and Urbanism – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil | Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España.