Ferran Falcó

Secretari general de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Ferran Falcó

Secretari general de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
twitter-icon

Biography

Secretari general de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

Llicenciat en Geografia i Història Moderna per la Universitat de Barcelona i diplomat en Funció Gerencial de l’Administració Pública i en Direcció Estratègica de la Comunicació per ESADE. Postgrau en Direcció Estratègica de Comunicació. Ha desenvolupat la seva activitat directiva i de representació política en tres àmbits institucionals: l’Ajuntament de Badalona, la Generalitat de Catalunya, i el Parlament de Catalunya. A l’Ajuntament de Badalona, ha estat director adjunt del gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Badalona, regidor (2003-2016) i Primer Tinent d’Alcalde del municipi (2007-2011). En aquest època va estar al capdavant del Consorci Badalona Sud, ens públic que actua en l’àmbit social en els barris de més complexitat de la ciutat. A la Generalitat de Catalunya, ha exercit funcions directives com a cap del gabinet del Departament de Medi Ambient (1999-2001), així com al Departament d’Obres Públiques, on entre 2001 i 2003 va presidir l’ens públic d’habitatge de Catalunya. Al Parlament de Catalunya, ha estat diputat en la desena legislatura (2012-2015), actuant com a ponent en diferents iniciatives legislatives, entre les quals es poden destacar la creació d’un cànon a les operadores de telefonia mòbil per al finançament de la indústria audiovisual de Catalunya, i la creació d’un impost per als grans tenidor d’habitatges que estiguessin buits per un període superior als dos anys. A més a més, ha estat diputat provincial de la Diputació de Barcelona, i membre vocal i vicepresident de Consells d’Administració de Societats Públiques o Organismes Autònoms.  Presideix, des del 24 de maig de 2016, la Comissió Interdepartamental per a la implantació d’una metodologia de treball virtual en tres dimensions Building Information Modelling (BIM) a l’obra pública i a les obres d’edificació promogudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.