PROGRAMA i ACTIVITATS

18 de febrer

Matí Inauguració

Sessió 1 Espanya- L’estat de la qüestió

Sessió 2 La implementació real a Espanya

Sessió 3 La implementació BIM a Europa

Tarda

Sessió 4 La maduració de BIM

Sessió 5 Per determinar

19 de febrer

Matí Inauguració

Sessió 1 Del principi al fi amb  BIM

Sessió 2 L’última recerca   en BIM

Sessió  3 Infraestructures BIM

Tarda

Sessió 4 Tecnologies  BIM en viu-real Live a l’auditori