Per què el BIM farà canviar l’administració pública en els seus processos de concurs, licitació, construcció i gestió dels seus edificis i construccions?

L’oportunitat per aprendre sobre el BIM i la seva implantació de la mà d’experts europeus (European BIM Summit Barcelona 2015, 12 i 13 de febrer, WTC)

WITS ZIGURAT FASE 1

Fig 1

Davant de la celebració d’aquest event els propers dies 12 i 13 de febrer a Barcelona, hem pensat convenient donar a conèixer les raons més importants per les que un tècnic de l’administració pública podria interessar-li conèixer els processos BIM relacionats amb les seves tasques del dia a dia.

  1. En 2015 aprendrem coses per sorpresa, altres per serendipia, altres per sistemàtica. Per a cada un serà un any diferent en els seus aprenentatges. Però hi hauran uns que seran obligats: la Directiva Europea 2014/24/EU (of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC de 28.3.2014, Article 22, Punt 4, Plana 107) obliga a les administracions públiques europees l’ús de sistemes digitals en els seus processos de disseny I licitació de projectes i obres i la seva implementació l’any 2016. Davant de la identificació del BIM com l’eina estratègica digital per fer-ho, això obligarà a aprendre per tal d’incorporar aquestes eines.
  2. El sector de la construcció serà diferent. Els agents interactuaran, de fet, TOTS els agents que formen el cicle de l’edificació tindran un model únic constructiu en 3 dimensions on des de la proposta del seu programa fins el manteniment final i la seva deconstrucció i recuperació hauran d’incorporar el seu coneixement. Es parla de processos col·laboratius i per tant d’una nova cultura de treball.
  3. El Big Data ens acompanya en qualsevol moment, des del mòbil, la televisió digital, els automòbils, el GPS, Google… i arriba a la construcció. La informació que conté un material (preu, data d’entrega, proveïdor) es lligarà amb la que conté el projecte (lloc de col·locació, moment de col·locació) i amb el de la seva gestió (manera de mantenir-lo, moment de renovar-lo). Haurem d’aprendre a enfrontar seriosament el Big Data a les nostres rutines de presa de decisions.
  4. Aquesta nova manera de fer implica eficiència i, per tant, estalvi i transparència en els processos. L’Administració europea ja no es pot permetre no gestionar de forma eficient els recursos dedicats a immobles i infraestructures i els ciutadans no es poden veure afectats per retards i sobrecostos no previstos i no complir els requisits de millora energètica i ambiental 2020.
  5. Per adaptar-nos a aquests enemics de la gestió del canvi caldrà adaptar àgilment i sense drames els nostres processos i aprendrem del Lean, i dels processos d’industrialització inserits en la cadena d’agents lineals i desconnectats que formen ara àrees estanques sense connexió efectiva. I la governança en transparència obligada per les xarxes socials i les TICs provocaran el que ja s’anomena com a canvi de paradigma en el sector de la construcció.
  6. El 2015 haurem de desaprendre molt. Sovint tenim sistemàtiques de treball però hem d’aprendre a superar paradigmes que en el passat ens han funcionat però que els nous contextos tecnològics, socials o de mercat, els fan obsolets. Hi això solament es pot fer de la mà de les persones que ja ho han fet, de les administracions que porten fent-ho fa anys i d’aquelles cultures professionals que ja ho han implementat. Per això, aquest event organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona (CAATEEB) i BIM Academy (powered by WITS Institute) han seleccionat experts i professionals de més de 10 països europeus diferents.
  7. La darrera de les raons per les quals seria interessant l’assistència de tècnics (enginyers d’edificació, d’obres públiques, de camins, industrials, telecomunicacions, ambientals, arquitectes tècnics, arquitectes, gestors i gerents…) és perquè per fortuna se celebrarà a Barcelona els dies 12 i 13 de febrer. És la primera vegada que s’organitza i liderarà a nivell europeu una trobada d’aquest tipus, on –amb traducció simultània d’anglès i castellà- es podran escoltar una trentena d’intervencions descrivint i debatent casos i aplicacions pràctiques del BIM en el sector de la construcció i la seva derivada a la gestió de la ciutat.

Fig 2

En definitiva, el BIM ha d’ajudar a gestionar la complexitat. Dins l’European BIM Summit es dediquen sessions que aniran analitzant l’allau de dades massius i de l’acceleració dels canvis de contextos en cada part del cicle de l’edificació. Per tal de tenir una visió general i en detall del que suposa l’arribada del Building Information Modelling-BIM.

Diapositiva11

Fig 3

 

Fig 1 Imatge creada per Marc Binefa, BIM Academy®

Fig 2 Imatges cedida per TEKLA. CONSTRUSOFT referent a l’operativa d’SKANSKA (Juha-Matti Kujanpää

Fig 3 Imatge cedida per TEKLA. CONSTRUSOFT