Es celebra un EBS Day de debat sobre les conclusions de l’European BIM Summit 2016

El dimecres 22 de juny va tenir lloc al Roca Barcelona Gallery una sessió EBS Day per tractar sobre les conclusions del Barcelona BIM Summit 2016. La jornada es va iniciar amb una intervenció del president del Building Smart Spanish Chapter, Sergio Muñoz, qui va parlar sobre l’evolució del BIM a Europa, i del president del CAATEEB, Jordi Gosalves, que va centrar el seu parlament en fer una reflexió sobre el congrés celebrat el passat més de febrer.

 

Al llarg de la seva intervenció, el president del Building Smart Spanish Chapter va destacar el fet que en el decurs del temps el BIM ha deixat de ser només una tecnologia per afegir també la col·laboració entre les persones i els processos. Això porta noves necessitats, com pot ser la d’una estandardització que permeti facilitar l’intercanvi d’informació entre tots els agents que participen en el procés de desenvolupament dels projectes a través de protocols com ara IFC o BIM Implementation Plan.

 

Per la seva banda, el president del CAATEEB es va referir al paper referent del Col·legi d’Aparelladors en l’ús i la difusió del BIM. En aquest sentit, cal recordar que, en el decurs de l’acte de tancament del Barcelona BIM Summit, va anunciar l’apertura d’una nova línia d’assessoria als col·legiats destinada a donar suport a la implantació de la tecnologia BIM als despatxos professionals.

 

Gosalves va valorar positivament la creació per part de la Generalitat de Catalunya d’una comissió interdepartamental destinada a desplegar progressivament la tecnologia BIM en les obres públiques que es facin al territori. I es va referir a la necessitat d’una formació universitària adequada i moderna que permeti afrontar amb èxit la transició cap a les noves metodologies que exigeix un mercat de l’edificació que tot just comença a emergir desprès d’anys de crisi. Aquests nous programes formatius haurien de generalitzar-se a les escoles tècniques i fer-se extensius a l’àmbit de la formació professional amb la col·laboració dels col·legis professionals.

 

La sessió va continuar amb un interessant debat moderat pel director de continguts de l’European BIM Summit 2016 i soci director de BIM Academy, Ignasi Pérez Arnal,  on es va tractar sobre la capacitat de la metodologia BIM per aportar més qualitat als projectes d’edificació. Hi van participar l’arquitecte Miquel García, soci de Capella Garcia Arquitectura; Maria Mestres, sòcia de Mestres Wâge Arquitectes i David Garcia, soci de BIS Structures.

 

Roca Gallery ,dreams of a faucet,somnis d'una aixeta