EBS’15 dóna suport al primer número de l’Spanish journal of BIM

L’European BIM Summit dóna suport al primer número de l’Spanish journal of BIM, una publicació editada pel buildingSMART Spanish Chapter per a la investigació i difusió en castellà d’estudis sobre el modelat de la informació dels edificis (BIM).

Es tracta del primer número de la primera revista d’investigació exclusivament sobre BIM en llengua castellana del món.

A més a més de la publicació en línia en obert, que es pot consultar en l’enllaç següent: http://www.buildingsmart.es/docs/sjbim/sjbim%20n1401.pdf, per a aquest primer número s’imprimiran 250 exemplars en color en paper estucat.

Els articles que s’hi despleguen són els següents:

—“Introducción a la metodología BIM”.

—“Building Information Modeling (BIM): una oportunidad para transformar la industria de la construcción”.

— “Estudio de soluciones para la definición y ordenación de un aparcamiento subterráneo con modelos BIM. Caso práctico desarrollado en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV”.

— “Aplicación de las metodologías ágiles en la gestión BIM de proyectos de construcción en entornos inestables”.

— “La difusión y masificación de BIM en la industria: el caso chileno”.

— “Building Information Management: gestión con la norma internacional ISO 21500”.

L’European BIM Summit Barcelona 2015 tanca l’edició a l’última plana.

sjbim n1401-55

El món BIM comença a establir les seves bases al nostre país, i des de l’European BIM Summit volem ser catalitzadors d’aquesta nova empenta per al sector de la construcció.

sjbim n1401-56