BIM Europa (data de naixement, 15 de gener de 2014)

Aquesta data s’inscriurà amb lletres de maons i morter (en comptes d’or com habitualment es diu) en els annals de la història de la construcció. L’únic sector que mira de reüll la industrialització i la millora dels seus productes es troba ara davant de la seva posada al dia per complet.

Es tracta del sector de la construcció. Un sector que utilitza el mateix component per fer la seva producció des de fa 11.000 anys: el maó ceràmic. S’ha dit moltes vegades que el sector de la construcció fa pagar els seus productes (fets amb argila) a preu d’or i ha estat una de les causes de la crisi originada en el 2006 i que les hipoteques subprime dels EEUU la van fer estendre de forma global.

Si ja la Bíblia parlava de les plagues de set anys, ara set anys després de l’inici de la crisi, Europa posa en marxa un pla per canviar radicalment el procés pel qual es faran les contractacions i licitacions de l’obra pública (i probablement afectarà també a la manera en que la construcció privada també contractarà en el futur).

El Parlament Europeu, el dia 15 de gener d’enguany, va actualitzar les regles de joc introduint consideracions socials, ambientals i d’innovació quan es fa un contracte públic (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-20_en.htm).

Bim and EU from WITSInstitute

En termes de pes econòmic, el sector de la construcció equival a 16 vegades el mercat automobilístic i 300 vegades el mercat aeronàutic; per tant incidir-hi té una repercussió important. De fet el Parlament Europeu va votar dues directives –la contractació pública i l’aprovació de concessions- que foren acordades el mes de juny de 2013 en el Consell de Ministres.

L’objectiu de la reforma és clar: obrir els concursos públics a empreses més petites i encoratjar les administracions públiques per a que puguin proveir els millors serveis als seus clients, els que paguen impostos i taxes, o sigui els conciutadans dels seus països, regions i ciutats.

Les noves mesures s’han aprovat per promoure el que es coneix com a “value for money”, a través de la transparència dels processos i de la seva comptabilitat quan l’administració a de proveir bens i serveis.

Ja no es tractarà simplement d’acceptar el preu més barat, es tractarà de ser eficients i d’actuar de forma intel·ligent. I per això seran necessaris estàndards comuns on els criteris de qualitat i de sostenibilitat (aspectes socials, consideracions ambientals) puguin ser tinguts en compte en el MEAT acrònim que respon a “Most Economically Advantageous Tender”). Les noves regles es basen en la simplificació, la flexibilitat i la certesa legal per tal de poder eradicar les pràctiques habituals del sector en qüestió de corrupció i nepotisme.

S’ha treballat per dividir els gegantins contractes de les grans obres per a que qualsevol empresa pugui accedir a fer un lot més petit i això ha d’ajudar a canviar el mapa de la indústria a Europa transformant-la en més àgil i flexible. És una aposta per millorar l’economia i per ajudar a la petita i mitjana empresa –la que crea més llocs de treball- a Europa.

Des de 2011 s’ha estat treballant en aquesta directiva, una directiva que devia alinear el sector de la construcció amb els objectius de l’Europa 2020 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF) –una Europa amb un creixement més smart, més sostenible i més inclusiu- i que era un dels 12 punts que composaven el nou mercat únic, conegut com Single Market Act (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-469_en.htm).

Una directiva fonamental pel sector, una directiva fonamental per Europa, una directiva (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm) basada en la utilització del BIM (Building Information Modelling) i del VDC (Virtual Design and Construction).

crossrail

TIMELINE: 

  • Març 2014: Entrada en vigor de la nova directiva de contractació pública
  • Els Estats membres posaran en vigor les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment a la Directiva dins de 24 mesos després de la seva entrada en vigor (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm). Per a l’execució total de la contractació electrònicament, els Estats membres podran ampliar aquest termini per un màxim de 30 mesos.

Per això, l’European BIM Summit té tot el sentit del món. Les empreses, els professionals, els tècnics, les universitats, les administracions tenen ara solament 15 mesos per adaptar-se a aquesta directiva. I el temps passa volant…

 

Benvingut a l’EBS15 a Barcelona els propers 12 i 13 de febrer.