Adopta el BIM (lo abans possible)

summit-2Fig 1

A Europa, el cicle complet que es refereix a una edificació i la seva construcció i operació necessita urgentment incorporar noves tecnologies per ser capaç d’oferir al sector un nou futur. El concepte BIM engloba el control i la gestió de tota la informació que es genera al llarg del procés projectual des de la fase de disseny conceptual, la presa de decisions constructives del projecte constructiu (mitjançant el seu modelatge) fins a les fases més avançades de disseny estructural i d’instal·lacions i, la més important, durant el període de producció, gestió i manteniment d’un edifici existent i que es transformarà o d’un de nova construcció.

LES CLAUS DE LA NECESSITAT DE TRANSFORMAR EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A EUROPA

► Les Administracions a Europa no es poden permetre que els seus projectes d’edificació i les seves obres de construcció no compleixin els seus terminis de temps ni els costos fixats amb anterioritat.
► La Construcció és l’àmbit productiu que major nombre d’aturats té i que menor implementació de la industrialització contempla. Per tant, és el sector que necessita una major atenció i apostar decididament per la innovació i l’eficiència.
► El mes de gener de 2014, el Parlament Europeu va votar per modernitzar les normatives de contractació i licitació públiques recomanant l’ús de les eines electròniques com el BIM pels projectes i concursos oberts de disseny.

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 donde public procurement and repealing Directive 2004/18/EC de 28.3.2014, Artículo 22, Point 4

El model BIM és un model digital únic que conté documents que són coordinats i compartits entre disciplines i s’utilitza com una eina de gestió centralitzada o fins i tot deslocalitzada (núvol) en un entorn de treball col·laboratiu que augmenta el control de tots els processos que intervenen en el cicle de vida de l’edifici. Això converteix el Building Information Modelling com l’enfocament emergent en els processos de construcció (incloent totes les dimensions de 1D a 8D): disseny i projectes, anàlisis, documentació i gestió relacionats amb l’arquitectura, l’enginyeria i la contractació relacionada.

Per això, és necessari un esdeveniment global obert a diferents disciplines, institucions i col·lectius que representin l’estat de la qüestió del BIM en el Sector de la Construcció en el nostre continent.

summit-1Image courtesy of NBS
Des del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) i BIM Academy, s’organitza aquesta conferència d’alt nivell dirigida als “decision-makers” del sector de la construcció.

Associacions europees com  AEEBC, CIAT, buildingSMART, Professional Engineers, Obge-Bole i convidats especials des d’altres continents per oferir la seva perspectiva com la AIA , la indústria de la construcció i els seus traductors a BIM com  Roca, Bimética; constructors globals com CCC, boKlok; promotors i corporacions com Cimpress, Via Célere; projectes model como el Abu Dhabi Airport, Crossrail…; …; desenvolupadors de programaris BIM en diferents camps com Trimble, Bentley, Cype, Graphisoft, etc. mostraran de forma directa i pràctica la importància d’adoptar BIM en els processos i projectes de la construcció a Europa.

Proposta de valor de la Cimera Europea BIM-European BIM Summit

Conscients de la importància que aquest nou model d’organització interrelacionada dels processos de construcció està tenint per al sector a Europa i a tot el món, i la necessitat d’adoptar urgentment pràctiques més eficients, la Cimera Europea BIM serà la plataforma per aprendre i interactuar amb experts internacionals.

OPORTUNITAT ESTRATÈGICA DE POSICIONAMENT A EUROPA

Implementar un nou procés d’innovació en qualsevol sector és el que diferencia als quals prenen el lideratge dels quals són mers seguidors.

El EBS s’ha transformat en la trobada referent per la manera en què uneix a la indústria, l’administració pública, els òrgans professionals, els centres de recerca i acadèmics, i els tècnics.

Si vulgues o necessita saber com s’implanta i com s’està utilitzant a Europa el BIM, necessita assistir al EBS.

EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE

El European BIM Summit es planteja com un programa incentivador per mostrar coneixement, capturar-ho, compartir-ho i generar-ho. Continguts, connexions i networking són la base d’aquest esdeveniment.

FORMAT EXECUTIU i APRENENTATGE EXPRESS

En un dia i mig, entre el dijous i divendres, per a la seva comoditat (i perquè el seu o la seva acompanyant pugui aprofitar l’experiència Barcelona –el dia 14 és Sant Valentí), podrà trobar als diferents representants dels col·lectius que intervenen en tot procés d’edificació.
Tindrà l’oportunitat de reflectir-se en la forma en què s’està transformant la seva professió i els seus processos, i advocar pel canvi, acceptant-ho com més aviat millor i acollint-ho de forma positiva.

ESDEVENIMENT EXCLUSIU per aquells que volen canviar (i per a aquells que necessiten fer-ho)

Les comunicacions, de la mà dels experts més transcendentals en tota Europa se centraran que l’assistent accepti i aculli ràpidament el canvi, gestioni ben el canvi, positivitzi el canvi i així pugui ser competitiu pels seus majors avantatges.

Fig. 1: Image courtesy of Audi

Image on the page by IMC