ORGANITZACIÓ

L’European BIM Summit és un congrés internacional de caràcter anual sobre Building Information Modelling (BIM) que se celebra a Barcelona, ​​organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona (CAATEEB), BIM Academy i BuildingSMART Spanish Chapter, amb l’objectiu comú de divulgació de les bones pràctiques en l’ús de BIM, així com la posada en comú de metodologies BIM i l’alineament internacional.

 

El CAATEEB

És una organització que aglutina més de 8.000 professionals de l’edificació, experts en totes les fases del cicle que comprèn des de la planificació fins a l’execució de les obres, el manteniment posterior i la rehabilitació; sempre aportant valor en les fases de planificació, projecte i execució, control de qualitat i control econòmic del procés d’edificació.

BIM Academy®

És una organització que sorgeix de la necessitat de transformar els perfils professionals que intervenen en el Sector de la Construcció per a fer-lo sostenible i industrialitzar-lo. Aquesta necessitat va impulsar al WITS Institute a crear la divisió BIM, la missió de la qual és ajudar a difondre i implantar aquest procés a través de programes formatius, divulgatius i esdeveniments experiencials.

BuildingSMART Spanish Chapter

Es tracta d’una associació sense ànim de lucre, que forma part de BuildingSMART International, i el principal objectiu de la qual és fomentar l’eficàcia en el sector de la construcció a través de la interoperabilitat basada en l’ús d’estàndards oberts sobre BIM (Building Information Modeling) per a arribar a nous nivells en reducció de costos i temps d’execució i augment de la qualitat.

 

Junts, els tres estan treballant actualment per a millorar la formació i el coneixement en aquest camp, tant presencialment com online (a través de l’AreaBS), de tot tipus de professionals i experts, que en l’àmbit nacional representen prop de 55.000 associats. La transcendència que aquest nou model transversal d’organitzar el procés de l’edificació està comportant per al sector, tant a Europa com en la resta del món, juntament amb la necessitat que en el nostre entorn s’adoptin les bones pràctiques que ja s’apliquen en altres països, fan imprescindible convocar a experts internacionals en la matèria perquè ens ajudin a reflexionar sobre el canvi que comportarà per al sector i els professionals. Amb un model actual desgastat, és essencial identificar les oportunitats i, molt especialment, les millores en eficiència i transparència.​

 

logo_apabcn  BIM ACADEMY nou builidng smart