PROGRAMA 2015

Un dia i mig

Es celebrarà en el mes de febrer de 2015, els dies 12 i 13, en dijous i divendres per poder aprofitar el cap de setmana en una de les millors ciutats del món.

Experiències i debats directes i aplicables

Sessions plenàries de ponències, workshops, visites, nous serveis i noves empreses entorn del BIM, amb tres conferenciants de primer nivell per sessió, casos d’estudi paradigmàtics i workshops d’aplicacions (constructores, programaris…). Les ponències seran en anglés i es disposarà de traducció simultània al castellà.

FORMAT DELS CONTINGUTS

► Coneixement de primera mà (first-hand knowledge)
► Eines precises per redirigir el teu estudi-despatx-empresa-administració i els teus models de producció (hands-on)
► Hibridació entre disciplines professionals, tècnics, desenvolupadors, advocats, recerca, representants d’altres disciplines, conceptes d’smart city a través de smart buildings gràcies a smart building engineers, indústria, mantenidors, project managers, directors d’estudis, directors d’obra, institucions que validen, que certifiquen, que ajuden, promotors, real estate

CONNEXIONS, RELACIONS

► AEEBC, CIOB, Raken, NBS, Nordic Built, NIBS… són contactes estratègics a nivell de representació institucional i partners per la “globalització” del BIM com a motor del sector. L’objectiu del Summit és poder hostatjar assistents de tots els països europeus (27+23+6) i de tots els sectors que intervenen en el Cicle de l’Edificació.
► Indústria, manufacturadors, productors i software de BIM i de productes BIM
► Balanç entre especialitats, disciplines i entorns
► Meeting point comercial: eines i productes que ajuden a entrar i desenvolupar el BIM

NETWORKING

► Moments d’intercanvi a través de reunions, workshops experiencials, aprofitament dels cocktails i els breaks amb activitats dirigides.
Match-making entre món acadèmic-universitari, de recerca, ens públics i professional, entre productors i usuaris a través de badges  tipus Getting Contacts
► Associacions, managers, consultors, professionals… tots cercant i trobant els mateixos temes a través d’un enfoc molt elaborat.

EMPRESES I INSTITUCIONS INVOLUCRADES EN EL PROGRAMA: